Ringkasan Fiqh Jihad - Dr. Yusuf Al-QaradhawiTajuk : Ringkasan Fiqh Jihad

Penulis : Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

Terbitan : Telaga Biru

Harga : RM24


*  *  *

Sesung­guh­nya saat umat Islam berada pada tahap kelema­han dan keal­paan, maka jihad adalah pence­tus kebangk­i­tan umat yang mampu mengem­ba­likan mereka kepada pen­tas­nya yang asal. Tanpa jihad, umat Islam akan dipan­dang hina dan ren­dah. Justeru, buku ini adalah salah satu pence­tus kepada peruba­han yang dinanti-​nantikan oleh dunia. 

Buku ini juga seba­gai wadah dalam men­erangkan hakikat sebe­nar jihad yang luas, tidak ter­batas kepada peperan­gan tetapi kepada semua aspek kehidu­pan manu­sia, ekonomi, sosial, kesi­hatan, ilmu dan dak­wah. Peperan­gan bukan­lah mat­la­mat asal Islam tetapi itu­lah jalan ter­akhir untuk mem­per­ta­hankan agama dan negara. Kedama­ian adalah nikmat yang diper­juangkan oleh al-​Quran dan sunah seperti yang dit­erangkan dalam Ringkasan Fiqh Jihad ini. Semoga buku ini mampu men­erangi jalan ilmu umat Islam yang sen­ti­asa daha­gakan cahaya ilmu yang luas, insya-​Allah.


Related product you might see:

Share this product :

Catat Ulasan


    Random posts widget
 
Support : ibnuDDin™ | Muhammad Iqbal | ibnuDDin's Book Shop | iCom™ Store
Copyright © 2014. El-Kitab Shop | Beli Buku Online - All Rights Reserved
Template Modified by ibnuDDin™ | Muhammad Iqbal Published by El-Kitab Shop
Proudly powered by Lillahi Ta'ala