Fiqh Kewangan Islam : Halal dan Haram dalam Sistem Jual Beli Islam - Dr. Zaharuddin Abdul RahmanTajuk : Fiqh Kewangan Islam : Halal dan Haram dalam Sistem Jual Beli Islam

Penulis : Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Saiz: 7" x 10"

Jumlah Muka Surat : 752

Penerbit: PTS

Harga : RM98.00 


*  *  *

Akad jual beli adalah akad yang penting dan sering digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Maka, usaha mengupas hikmah-hikmah di sebalik akad jual beli adalah satu usaha yang penting dan perlu diberi perhatian. Kajian ini tidak hanya terbatas kepada maqasid atau tujuan-tujuan pensyariatan sahaja. Ia turut mencakupi perbahasan mengenai beberapa permasalahan semasa mengenai hukum jual beli yang secara tidak langsung menambahkan lagi pengetahuan kita tentang muamalat semasa. Buku ini mampu menghapuskan kekeliruan yang timbul dalam hukum jual beli secara khusus, dan yang berkaitan harta secara umumnya. Dikaji secara ‘fiqhiyyah’ berserta dengan maqasidnya yang jelas, dapat memberi gambaran yang lebih praktikal dan mudah difahami.


Isi Kandungan :


Penghargaan ix

Mukaddimah xiBAB PENDAHULUAN

Penerangan Ringkas Berkenaan

Maqasid dan Jual Beli 2

 1. Fasal Pertama 4

 Pengertian Maqasid1.1 Unit Pertama 4

Pengertian Maqasid Menurut

Bahasa dan Istilah1.2 Unit Kedua 17

Maqasid dan Istilah-Istilah yang

Sama Maksud Dengannya 2. Fasal Kedua 29

 Pengertian Maqasid2.3 Unit Pertama 29

Pengertian Jual Beli Menurut

Bahasa dan Istilah2.4 Unit Kedua 37

Hukum Taklifi untuk Jual Beli2.5 Unit Ketiga 39

Pembahagian Jual Beli2.6 Unit Keempat 47

Rukun dan Syarat Jual Beli2.7 Unit Kelima 52

Maqasid Syariah di Sebalik

Pensyariatan Jual BeliNota Hujung 62BAB SATU

Penetapan Maqasid Syariah

dalam Hukum Syarak 871. Fasal Pertama 90

 Tujuan Syariat Diturunkan1.1 Unit Pertama 92

Maksud Maslahah1.2 Unit Kedua 95

Maksud Syari' dan Asy-Syariat1.3 Unit Ketiga 99

Dalil-Dalil Maslahah kepada Manusia1.4 Unit Keempat 102

Maslahah Dunia

Related product you might see:

Share this product :

Catat Ulasan


    Random posts widget
 
Support : ibnuDDin™ | Muhammad Iqbal | ibnuDDin's Book Shop | iCom™ Store
Copyright © 2014. El-Kitab Shop | Beli Buku Online - All Rights Reserved
Template Modified by ibnuDDin™ | Muhammad Iqbal Published by El-Kitab Shop
Proudly powered by Lillahi Ta'ala